top of page

Ръководител на втора фаза на проекта: 

доц. д-р Кристиян Енчев

Инициатор на проекта и ръководител на първа фаза на проекта:

проф. дфн Мартин Табаков

Научен колектив:

проф. дфн Ангел Стефанов

проф. дфн Нина Димитрова

проф. дфн Димитър Цацов

проф. д-р Христо Гагов, БФ на СУ

доц. д-р Доротея Ангелова

доц. д-р Силвия Борисова

доц. д-р Гергана Фъркова-Ангелова, ФКНФ, СУ

гл. ас. д-р Благовест Върбаков, ИФ, СУ

д-р Теодора Велкова, ЧОУ „Джани Родари“

постдокторант Любомир Сирков

д-р Антоанета Панева-Парашкевова

д-р Борис Николов

Анастасия Филипова

Допълнително включени в колектива:

проф. дин Надя Данова

гл. ас. д-р Димитър Ганов

постдокторант Светлана Нанчева 

bottom of page